The quick brown fox jumps over the lazy dog
Jackdaws love my big sphinx of quartz
Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flaszy
Įlinkusi fechtuotojo špaga blykčiodama gręžė apvalų arbūzą
Portez ce whisky au vieux juge blond qui fume